Реалізація державної регуляторної політики Бершадською міською радою у 2021 році здійснювалась відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

Основною метою здійснення державної регуляторної політики є вдосконалення регуляторного процесу, підвищення ефективності та якості нормативно-правових актів, прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громади та влади.

На виконання положень Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» реалізація державної регуляторної політики в громаді проводилась у таких напрямках:

 • планування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів;
 • оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики;
 • проведення роз’яснювальної роботи по реалізації державної регуляторної політики;
 • моніторинг звітів про відстеження результативності регуляторних актів;
 • ведення обліку регуляторних актів Бершадської міської ради;
 • залучення представників суб’єктів господарювання, їх об’єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики.

Регуляторними органами є міська рада та її виконавчий комітет.

Відповідальною комісією з питань впровадження державної регуляторної політики є постійна комісія міської ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету. Відповідальним виконавчим органом міської ради, який координує реалізацію державної регуляторної політики є відділ економіки, стратегічного планування та інвестиційного розвитку.

У відповідності до вимог Закону у 2021 році вживались дієві заходи щодо забезпечення максимальної відкритості процесу регуляторної діяльності та дотримання єдиного підходу до підготовки та розробки регуляторних актів. 

Одним із основних принципів запровадження регуляторного механізму виступають прозорість та публічність регуляторних процесів, врахування громадської думки на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих у встановленому Законом порядку фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями, а також їх обґрунтованість та публічність.

Саме для реалізації цього принципу та з метою інформування громадськості і залучення її до здійснення міською радою та її виконавчим комітетом регуляторної діяльності на офіційному сайті Бершадської міської ради в розділі «Документи»/«Регуляторна діяльність»  функціонують підрозділи:

 • «Плани підготовки проєктів регуляторних актів»; 
 • «Повідомлення про оприлюднення проєктів регуляторних актів»;
 • «Проєкти регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу»;
 • «Відстеження результативності дій регуляторних актів, плани-графіки відстеження»;
 • «Перелік діючих регуляторних актів».

У даних підрозділах розміщується інформація, що стосується реалізації регуляторної політики.

Впровадження державної регуляторної політики передбачає планування діяльності регуляторних органів на наступний календарний рік.

Відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» план діяльності Бершадської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік був затверджений рішенням 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020  №46. До плану увійшов 1 проєкт регуляторного акту. 

Рішенням 10 сесії міської ради 8 скликання від 25.06.2021 №271 внесено зміни  до вищезазначеного рішення, яким до плану діяльності на 2021 рік включено 5 проєктів регуляторних актів. 

План та зміни до нього опубліковані на сайті міської ради у відповідному підрозділі.

Рішенням 18 сесії міської ради 8 скликання від 03.12.2021 №668 затверджено План діяльності Бершадської міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік, до якого внесено 5 проєктів регуляторних актів.

У реєстрі діючих регуляторних актів, прийнятих міською радою станом на 01.01.2022 року є один регуляторний акт – рішення 45 сесії міської ради 7 скликання від 12.06.2020 №553 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Бершадської міської ради».

Проєкти рішень, що мають ознаки регуляторних актів, проходять встановлену чинним законодавством процедуру їх розробки, прийняття та оприлюднення.

Бершадською міською радою у 2021 році прийнято один регуляторний акт – рішення 10 сесії 8 скликання від 25.06.2021 №269 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Бершадської міської територіальної громади», розробник – фінансове управління.

Повідомлення про оприлюднення, проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу були розміщені на сайті міської ради. 

Проєкт регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу та експертний висновок відповідальної постійної комісії були направлені до Державної регуляторної служби України для надання пропозицій відповідно до принципів державної регуляторної політики. Від Державної регуляторної служби України отримані пропозиції щодо удосконалення проєкту регуляторного акта, які враховані при його прийнятті.

З метою врегулювання господарських відносин щодо використання об’єктів комунальної власності, вдосконалення організації договірно-майнових відносин відділом юридичної та кадрової роботи міської ради розроблено проєкт регуляторного акта «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності Бершадської міської територіальної громади».

В грудні 2021 року на сайті міської ради розміщено оприлюднення, проєкт рішення «Про затвердження Методики розрахунку плати за оренду майна, що належить до комунальної власності Бершадської міської територіальної громади» та аналіз його регуляторного впливу.

Суб’єктам господарювання постійно надається консультаційна допомога з реалізації державної регуляторної політики в громаді, приймаються зауваження та пропозиції до проєктів регуляторних актів, чим досягається відкритість та прозорість регуляторної діяльності.

Відстеження результативності регуляторних актів є одним з найважливіших аспектів державної регуляторної політики, який передбачає систематичний аналіз прийнятих регуляторних актів з метою визначення їх ефективності та доцільності.

Відповідно до статті 10 Закону відстеження результативності обов’язково проводиться щодо кожного регуляторного акту, та включає в себе заходи з базового, повторного та періодичного відстеження.

У 2021 році розроблені заходи та здійснено одне базове відстеження результативності регуляторного акта – рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Бершадської міської територіальної громади», яке розміщене на сайті. 

Робота Бершадської міської ради буде і надалі спрямована на підвищення ефективності реалізації державної регуляторної політики, вдосконалення правового регулювання  господарських відносин з дотриманням вимог та норм чинного законодавства.