Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування" на першому (бакалаврському), другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях. 

Здобуття освіти відбувається за денною та заочними формами, за рахунок коштів державногог або місцевого бюджету, а також фізичних та юридичних осіб. Детальніше з умовами вступу на навчання можна ознайомитися на сайті університету за адресою: http://vspu.edu.ua/abiturientu або за тел.: 093-055-50-57, 067-236-16-90.