Оголошення про початок відбору проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції, в рамках фінансової угоди «надзвичайна кредитна програма для відновлення україни» між україною та єіб.

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком (проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України») ратифікованою Законом України від 22 квітня 2015 № 346-VIII (далі –Фінансова угода), затверджено наміри залучення кредитних ресурсів у розмірі 200 млн. євро спрямованих на реалізацію проектів з відновлення соціальної інфраструктури у регіонах, що зазнали руйнувань через військові дії росії, а також проектів зі створення відповідної соціальної інфраструктури у населених пунктах, що зазнали навантаження на соціальну інфраструктуру через значний наплив ВПО, у тому числі проектів із забезпечення житлом.

 

Кредитні кошти будуть спрямовані громадам у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, відповідно до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1068 (зі змінами), оголошує відбір проєктів, фінансування яких може здійснюватися за рахунок відповідної субвенції в межах «Надзвичайної кредитної програми для відновлення України».

 

Пропозиції по проєктам, що фінансуватимуться за рахунок субвенції, можуть подаватися органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади/виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад.

Умовами участі у відборі є:

комунальна власність об’єкта, на фінансування якого залучається субвенція;

        забезпечення дотримання комплексного підходу під час проектування та фінансування об’єкта будівництва (здійснення комплексу відповідних робіт та заходів у будинку, будівлі, споруді будь-якого призначення в цілому);

наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), яка обов’язково враховує потреби осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також забезпечення вимог щодо енергоефективності будівель під час розроблення проектної документації;

співфінансування за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством, на покриття витрат на сплату податків і зборів, у тому числі податку на додану вартість, комісії за конвертацію валюти, страхування, авторський нагляд тощо

 

об’єкти, зокрема житлового фонду, що фінансуються за рахунок субвенції, залишаються у комунальній власності (спільній власності) відповідних територіальних громад та використовуються за цільовим призначенням протягом не менше 20 років з дати завершення впровадження проекту;

спроможність органів місцевого самоврядування відповідних територіальних громад сіл, селищ та міст забезпечувати подальше власне фінансування або утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів об’єктів, що фінансуються за рахунок субвенції;

замовниками будівництва забезпечено під час розроблення проектної документації для реалізації проектів, що пов’язані з будівництвом (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;