Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області нагадує, що згідно абзацу другого частини другої статті 18 Закону України «Про захист рослин» підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни зобов’язані у сфері захисту рослин проводити систематичні обстеження угідь, посівів, насаджень, продукції рослинного походження, сховищ тощо і в разі виявлення поширення шкідливих організмів інформувати про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин. Таким чином підприємствам усіх форм власності необхідно своєчасно організувати обстеження посівів сільськогосподарських угідь з метою виявлення заселення їх сарановими та встановлення їх шкодочинності. Особливу увагу необхідно приділити неорним землям, багаторічним травам та пасовищам поблизу посівів сільськогосподарських культур.

Стратегія і тактика обмеження розповсюдження шкідливості саранових повинна будуватись на основі ефективних агротехнічних, організаційно-господарських і винищувальних заходів. Захисні обробки посівів проти саранових розпочинають за масової появи личинок першого віку.

Для прийняття рішень щодо захисту посівів поточної вегетації вирішальне значення мають своєчасно і ретельно проведені обстеження сільськогосподарських угідь під час відродження личинок та утворення куліг. Обстежують перш за все угіддя, які торік були заселені сараною. Їх краще проводити після сходу сонця і до 9 години або з 18-ї і до заходу сонця, коли саранові в стані відносного спокою перебувають на рослинах.

Обприскування виконують за чисельності італійського пруса 2–5, нестадних саранових — 10–15 екз. на кв. м.

Основну масу личинок стадних саранових слід ліквідувати до закінчення розвитку третього-четвертого віків, до окрилення саранчуків завершити хімічні заходи. Обробки проводять вранці та ввечері, коли комахи перебувають на рослинах.

Враховуючи, що більшість саранових живе і розмножуються на цілинних занедбаних угіддях, пустошах, за високої чисельності ворочок найефективнішим прийомом восени є проведення боронування, дискування або оранки всієї площі, залежно від характеру її використання (перелоги, пасовища тощо), чим знищується до 80% шкідників. Важливу роль відіграє використання науково обгрунтованих сівозмін, своєчасне проведення агротехнічних та комплексу інших заходів, направлених на покращення стану пасовищ.

Для планування робіт і ефективного захисту від саранових навесні (квітень) проводять контрольні обстеження угідь для оцінки стану яєць у ворочках і встановлення термінів виплодження личинок. Регулярно, починаючи з другої декади травня, обстежують неорні землі, випаси, посіви багаторічних трав, лісосмуги тощо з визначенням рівнів заселеності площ та чисельності личинок.

Методика обстеження на наявність саранових розміщена на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області https://www.vingudpss.gov.ua/sites/default/files/metodychni_rekomendaciyi_shchodo_obliku_saranovyh.pdf..

В разі виявлення особливо небезпечних шкідників необхідно негайно інформувати державних фітосанітарних інспекторів у регіонах або управління фітосанітарної безпеки за телефоном (0432) 65-91-50.