Кожна дитина має право на повноцінну сім’ю. Серед шляхів вирішення цього питання є усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя. Усиновлення – прийняття дитини на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини провадиться в її інтересах для забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Провадження цього питання органом опіки та піклування регламентовано «Порядком провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2008р. №905.

З метою захисту прав дитини на повноцінне  сімейне виховання служба у справах дітей Бершадської міської ради розглядає звернення громадян, які проживають на підвідомчій території, надає консультації та готує висновок про доцільність (недоцільність)  усиновлення дитини одним із подружжя та відповідність її інтересам.

Із зазначеного питання, за поточний період роботи служби, розглянуто звернення жителя міста. При підготовці висновку було ретельно опрацьовано документи, надані особою, яка бажає усиновити дитину, обстежено його умови проживання на предмет створення належних умов для дитини, з’ясовано мотиви усиновлення. В процесі спілкування із дитиною було враховано її думку та прихильність до зазначеної особи. Органом опіки та піклування заявнику було надано висновок про доцільність усиновлення дитини та відповідність її інтересам.