Зі змінами  в освітянському законодавстві прийшли зміни і в принципи організації роботи закладів освіти на місцях. Розширення сфери самостійної діяльності школи актуалізувало регулювання внутрішньошкільних відносин на основі особистісно-правового підходу до управління.  

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про повну загальну середню освіту» система забезпечення якості у сфері загальної середньої освіти включає такі складові:

  • систему забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня системи забезпечення якості освіти);
  • систему зовнішнього забезпечення (інституційний аудит);
  • систему забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом освіти та має, зокрема, включати механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.

Інституційний аудит — це цілком нова для України процедура оцінювання якості освітньої діяльності шкіл. Атестація, яку раніше проходили школи, була спрямована, здебільшого, на формалізований контроль і перевірку. Головна ж місія аудиту — допомогти школам підвищити якість їхньої діяльності та сприяти зростанню суспільної довіри до освіти. Якщо атестація показувала школі «що не так», то інституційний аудит має показати «як зробити краще». Водночас школа має поле для вибору власної стратегії розвитку і шляхів її реалізації. Під час проведення аудиту освітні експерти звертатимуть увагу як на успішні аспекти діяльності шкіл, так і на ті, у яких якість освітньої діяльності є низькою та потребує вдосконалення. За результатами аудиту заклад отримуватиме рекомендації, орієнтуючись на які можна підвищити рівень освітньої діяльності. Ці рекомендації не є ультимативними та залишають школі право на власний розсуд вирішувати, як будувати свою діяльність після проведення аудиту. Окрім того, інституційний аудит також розглядатиме діяльність закладу в його взаємодії із засновником та місцевою громадою. Тобто, на відміну від атестації, що була зосереджена лише на оцінці конкретного закладу освіти місцевим органом управління освітою, аудит — це комплексне оцінювання незалежними освітніми експертами умов функціонування закладу (матеріально-технічне, кадрове забезпечення, створення інклюзивного освітнього середовища тощо). Тому рекомендації будуть надаватися й засновникам.

Консультантами Бершадського центру професійного розвитку педагогічних працівників були опрацьовані Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти, затверджені наказом МОН від 30.11.2020 року № 1480. Міністерські рекомендації були обговорені на методичні раді, адаптовані до закладів загальної середньої освіти нашої територіальної громади. Як результат – підготовано збірку на допомогу директорам «Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти». Напрацювання на розгляд ради представила консультант із загальної середньої освіти Ірина Романчук. Під час обговорення консультантами  деталізувались особливості внутрішньої системи забезпечення якості освіти, взаємозв’язок та перетікання аспектів внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту. Методичні рекомендації було презентовано директорам закладів загальної середньої освіти на онлайн нараді 12 лютого 2021 року.

Оксана Когут, директор КУ «БЦПРПП»