Відкриття даних сприяє відкритості і підзвітності влади та допомагає їй приймати правильні рішення.
Що таке відкриті дані?
Відкриті дані — це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання. Тобто це не будь-яка інформація, яка є на сайтах місцевої чи центральної влади. І точно не відскановані таблиці ексель. Дані повинні бути в машиночитному форматі, тобто у такому вигляді, щоб їх легко можна було скопіювати, відсортувати, проаналізувати та створювати на їх основі різноманітні сервіси.
Сфера відкритих даних в Україні
На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», виконавчі органи Бершадської міськоі ради та міські комунальні підприємства представляють набори даних, опубліковані у формі відкритих даних.