До університету приймаються абітурієнти, які мають документ державного зразка про повну загальну освіту.

Університет готує фахівців за наступними спеціальностями:

- "Агрономія";

- "Садівництво та виноградарство";

- "Лісове господарство";

- "Садово-паркове господарство";

- "Екологія";

- "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва";

- "Харчові технології";

- "Водні біоресурси та аквакультура";

- "Агроінженерія";

- "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка";

- "Галузеве машинобудування"(спеціалізація:"Машинини та обладнання сільсьгосподарського виробництва", "Обладнання переробних і харчових виробництв");

- "Облік і оподаткування";

- "Фінанси, банківська справа та страхування";

- "Економіка"(спеціалізація "Економічна кібернетика");

- "Менеджмент" (спеціалізація:"Менеджмент організацій і адміністрування (за видамиекономічної діяльності), "Логістика");

- "Публічне управління та адміністрування";

- "Право";

 Документи до університету приймаються з 12 липня по 26 липня 2018 року. Для здобуття ступеня бакалавра мінімальна кількість балів з конкурсних предметів зовнішнього незалежного оцінювання має становити не менше 100 балів. Сертифікати ЗНО приймаються за 2016,2017 та 2018 роки. Конкурсний відбір проводиться не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 року.

 Прийом документів для категорій осіб, які мають право складати вступні випробування до університету, проводиться з 12 липня по 20 липня 2018 року.

Вступники подають особисто такі документи:

- заяву;

- копію документа, що посвідчує особу(копію паспорта або свідоцтва про народження- для осіб, які за віком не ають паспорта);

- копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього"

- копію сертифіката(сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання;

- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти;

- копії документів, що дають право на пільги;

- чотири кольорові фотокартки розміром 3*4 см; 

- копію військового квитка або приписного посвідчення;

- копію ідентифікаційного номера.

Одночасно з подачею копій документів вступникм особисто предявляють їх оригінали.

 Вступники подають документи в папці із завязками та чотири конверти з маркамм України.

 Всі питання, повязані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією.

 Адреса університету: 21008 м.Вінниця, вул. Сонячна,3(корпус№1); тел.:(0432)46-74-37;