Сім кроків до  створення органів самоорганізації населення (будинкових, вуличних та сільських комітетів)

Крок 1: Створіть ініціативну групу.

Якщо ви маєте активну громадянську позицію та бажаєте створити OCH, спочатку знайдіть на своїй вулиці чи  в своєму будинку (кількох сусідніх будинках), в межах яких хочете створити ОСН, ще декількох небайдужих мешканців, та запропонуйте їм об'єднатися в ініціативну групу по створенню ОСН.

Крок 2: Проведіть засідання ініціативної групи та складіть план її дій.

Організуйте та проведіть засідання ініціативної групи, на якому запропонуйте створити ОСН та визначити його орієнтовну територію в межах вулиці,  певного будинку (або кількох будинків). Також поясніть основні завдання, які відповідно до ст. 14 Закону України «Про органи самоорганізації населення» покладені на ОСН (у цьому вам допоможе текст згаданого Закону). На цьому засіданні має бути прийнято рішення про необхідність створення ОСН та окреслено основні завдання, які необхідно виконати ініціативній групі:

  1. З'ясувати скільки мешканців, які мають право голосу, проживають на території майбутнього ОСН (вулиця,будинок або декілька будинків) - необхідно взяти інформацію про кількість населення в ЦНАП;
  2. Придумати назву майбутнього ОСН;
  3. Провести збори мешканців за місцем проживання по ініціюванню створення ОСН.

Крок 3: Організуйте проведення зборів мешканців за місцем проживання по ініціюванню створення ОСН.

Підготуйте проект протоколу з порядком денним (у цьому вам допоможе відповідний зразок, затверджений рішенням місцевої ради) та проведіть збори мешканців за місцем проживання по ініціюванню створення ОСН. Збори повинні ухвалити рішення про необхідність створення ОСН, визначити його територію, назву, основні напрями діяльності.

Крок 4: Підготуйте та подайте до місцевої ради заяву про надання дозволу на створення ОСН.

Для отримання дозволу на створення ОСН подайте до місцевої ради заяву разом з такими документами:

  • протокол зборів мешканців за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення;
  • список учасників зборів мешканців за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів мешканців.

Крок 5: Проведіть збори мешканців за місцем проживання, оберіть склад ОСН.

Отримавши дозвіл місцевої ради, організуйте проведення зборів мешканців за місцем проживання, на яких учасники оберуть таємним голосуванням склад ОСН (керівника, заступника (заступників), секретаря та членів ОСН).

Зверніть увагу, що під час зборів обов'язково має бути розглянуто питання про те, на якій основі буде працювати керівник ОСН: на громадських засадах чи на постійній основі з оплатою праці.

Крок 6: Підготуйте заяву про легалізацію ОСН та подайте її до виконавчого комітету місцевої ради).

Для реєстрації ОСН, спільно з іншими уповноваженими представниками зборів мешканців за місцем проживання подайте до виконавчого комітету місцевої ради заяву про легалізацію ОСН (зразок затверджений розпорядженням виконавчого комітету місцевої ради).

До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення мають бути додані:

  1. Копія рішення місцевої ради про надання дозволу на створення ОСН;
  2. Протокол зборів мешканців за місцем проживання з рішеннями про обрання членів ОСН та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації ОСН;
  3. Положення, затверджене зборами мешканців за місцем проживання, - у двох примірниках;
  4. Персональний склад членів ОСН із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, місця проживання.

Крок 7: Отримате статус юридичної особи.

Отримавши копію рішення місцевої ради про реєстрацію ОСН - зверніться до ЦНАП щодо реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та зареєструйте ОСН як юридичну особу!

Збірниик файлів за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1a7wtZF5pMGkGfNS9ML3946rf_doPwHhc?usp=sharing