Прийняті рішення за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1xEmFMxZOYyacx8OT8l6igictfU608xAi?usp=drive_link

Протокол за посиланням https://docs.google.com/document/d/1SpdHSFaEdhPjtIwXbWvKIoMuECV7jl5_/edit?usp=drive_link&ouid=103005832156806679980&rtpof=true&sd=true