Протокол за посиланням https://docs.google.com/document/d/1Wgpgy5jIqP_pnLf-UEx2WSCQfCqYYJNi/edit?usp=drive_link&ouid=103005832156806679980&rtpof=true&sd=true

Прийняті рішення за посиланням https://drive.google.com/drive/folders/1rdf9QGPfKhXTzj_tzUrDE3f1dCz18fPX?usp=sharing