Розташований у межах  Бершадської міської громади   Гайсинського району Вінницької області, на схід від міста Бершадь.

Площа заказника 173 га. Створений він у 1982 р. Площа 173 га. Створений у 1982 р. на землях Поташнянської сільської ради. Перебуває у віданні Бершадського державного лісгоспу, квартал 54-55.

Охороняється ділянка дубово-ясеневого лісу природного походження з деревами віком понад 80 років. У домішці — явірчерешняграблипаклен, реліктова берізка, липа серцелиста, а також реліктовий вид — берека. Ліси такого типу з наявним флористичним ядром середземноморських, балканських та середньоєвропейських видів рослин відсутні в інших регіонах України.

У підліску зростає бруслина карликова, занесена до Червоної книги України, низка лікарських рослин. В умовах підвищеного рівнинного рельєфу в трав'яному покриві панує осока парвська — теплолюбний реліктовий вид, що має лікувальні властивості.

Територія заказника займає слабохвилястий плакор з переважанням височин 5-8 м. темно-сірими лісовими ґрунтами і опідзоленими чорноземами. В даних ґрунтово-орографічних умовах домінуюче положення зайняли дубовові ліси парвськоосокові, внесені в "Зелену книгу України". Дані угруповання в заказнику розташовані в центрі ареалу цієї асоціації. В склад деревостанів входять: субсередземноморський вид - берека, також середньоєвропейські види: явір, черешня пташина і дуб скельний.

В підліску також є такі середньоєвропейські види, як свидина криваво-червона (що не утворює зімкнутого ярусу), і субсередземноморські - кизил і калина гордовина. Травостій даних угруповань відрізняєтться значним флористичним багатством. В його складі флористичне ядро утворюютть субсередземноморські неморальні види: осока парвська, осока Мікелі, купина лікарська і широколиста, медунка м'яка, перліка ряба.

Особливу цінність в заказнику мають ділянки ясенево-дубово-грабовпх лісів з домінуванням і нижніх ярусах реліктового, унікального для України виду - бересклету карликового, внесеного до "Червоної книги України". Популяція даного виду в заказнику порівняно невелика, вид квітує, проте не плодоносить і розмножується тільки вегетативно (розростанням кореневищ).

Інші лісові угруповання займають в заказнику значно менші площі.

З них відзначаються грабово-дубові ліси волосистоосокові, зірочникові і я лицеві, які утворюють на схилах плакорів характерний для півдня Поділля еколого-ценотичний ряд. В даних угрупували добре виражена синузія ранньовесняних ефемероїдів: підсніжник білосніжнийпроліска дволистазірочки жовті, маленьькі й Пачоського, ряст порожнистий, Галера і Маршала, зуб'янка залозиста і цибулева.