Оголошуємо відбір кандидатів на здобуття премії «Сузір’я Бершадщини» для обдарованих дітей Бершадської міської територіальної громади.

Основна мета - виявлення та підтримка талановитої дитячої та учнівської молоді, стимулювання творчості та засвідчення їх особистих досягнень.

Премії присуджуються обдарованим дітям віком до 18 років за досягнення за такими напрямами:

- номінація «Учень року»

Категорії:

  • юний гуманітарій (гуманітарні науки, мовознавство, краєзнавство тощо)
  • юний науковець (природничі, точні науки тощо)
  • молодий лідер (самоврядування, волонтерство тощо)

- номінація «Спортсмен року»

Категорії:

  • єдиноборство (бокс, карате, сумо тощо)
  • легка атлетика, важка атлетика 
  • інтелектуальний спорт (шахи, шашки, стрільба тощо)

- номінація «Творча особистість року»

Категорії :

  • юний віртуоз (гра на музичному інструменті, вокал, хореографія)
  • юний автор (композитор, поет)
  • юний майстер (образотворче мистецтво, вишивка, різьбярство тощо)

Кандидатури учнів, вихованців для призначення премії подають заклади загальної середньої та позашкільної освіти, громадські  організації мистецького, просвітницького та спортивного спрямування Бершадської міської територіальної громади  шляхом подання листа-клопотання комісії,  на адресу відділу культури, молоді, туризму та охорони культурної спадщини Бершадської міської ради.

До листа-клопотання про призначення премії додаються такі документи: 

-  розгорнута характеристика учня (вихованця) - кандидата на призначення премії, у якій висвітлюються його досягнення з обов’язковою інформацією про учня (вихованця): прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, домашня адреса, телефон; 

- копії дипломів, грамот, які засвідчують перемогу учня (вихованця)-кандидата  на Всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних предметів, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, фестивалях, змаганнях на Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України і т.д.

- фото та інші докази участі в культурно-мистецьких заходах, оглядах художніх робіт, змаганнях, презентаціях, конференціях, семінарах, благодійних акціях, тощо;

- копія свідоцтва про народження або копія ID-картки (паспорта) учня (вихованця);

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків;

- згода на обробку персональних даних.

Пропозиції щодо кандидатур на призначення премії подаються комісії до 30 квітня кожного року. 

При призначенні премії враховуються досягнення учнів (вихованців) - кандидатів на премію за поточний календарний рік, а також календарний рік, що передує її присудженню.

Розмір премії становить один прожитковий мінімум на місяць для дітей віком від 6 до 18 років відповідно до чинного законодавства. 

Виплати премій здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених бюджетних асигнувань згідно Програми організації та проведення культурологічних заходів Бершадської міської територіальної громади на 2022-2024 роки.

Посилання на Положення про премію «Сузір’я Бершадщини» для обдарованих дітей Бершадської міської територіальної громади.

https://docs.google.com/document/d/1Gs7_NwzWk_D8Q-4OC3pxbXOygQStMoIE/edit